חזרה לתוצאות חיפוש
דו״ח

ההתפתחות העתידית של הנוף בשטחים הפתוחים בישראל

דוח מסכם