חזרה לתוצאות חיפוש

הדינמיקה של האויבים הטבעיים של כנימת עש הטבק בשדות כותנה והשפעת הריסוסים עליהם