חזרה לתוצאות חיפוש

הדברה משולבת של מפגעים בדקל-נור אורגני: טיפול משולב נגד עש התמר הקטן וחיפושיות תסיסה

משנת 2001 נערכים סקרים וניסויים במטע תמרים אורגני כדי ללמוד את נושא חיפושיות התסיסה וכיצד ניתן להפחית את נזקן בעזרת פרומוני-התקהלות סינתטיים. העבודה נערכת בעיקר בזן דקל-נור, ןמעט גם בזנים ברהי ומג'הול. במקביל, משנת 2003 נבדקת האפשרות לטפל נגד עש התמר הקטן (עת"ק) עזרת הצרעה טפילת הביצים טריכוגרמה (Trichograma cacoeciae), זאת בהשוואה לריסוס בתכשירי BT) Bacillus thuringiensis). בשנים הראשונות לעבודה, כשהניסוי כלל מספר מועט של עצים, נבדקו עצי ביקורת ללא טיפול כלל, אך במעבר ל-10 ו-15 עצים לא ניתן מבחינה כלכלית להשאיר עצים ללא טיפול כלל כנגד עש התמר הקטן.