חזרה לתוצאות חיפוש

הדברה משולבת ידידותית של מזיקים בעצי פרי

בשיטת ההדברה המשולבת משתמשים במגוון אמצעים תוך שילוב אויבים טבעיים. על פי גישה זאת פותח במרכז להדברה משולבת (מהד“ם) במו״פ צפון פרוטוקול ליישום אמצעים טבעיים ואגרוטכניים במטעי נשירים, תוך הפחתה משמעותית בתכשירים כימיים. יישום אמצעים אלה מעלה את הסיכויים שממשק זה יהיה יציב ויעיל לטווח ארוך ויפחית את האפשרות להתפתחות עמידות המזיקים לתכשירים. כדי להעלות את סיכויי ההצלחה נדרש בין השאר שיתוף פעולה אזורי ושינוי בתרבות החקלאית. מאמר זה מביא סקירה של האפשרויות השונות להדברת מזיקים עיקריים חשובים במטעי הנשירים באמצעים ידידותיים ויעילים לטווח ארוך.