חזרה לתוצאות חיפוש

הדברה מרחבית, משולבת וידידותית לסביבה של עש התפוח המדומה

מטרת המחקר היא להניח את הבסיס לתוכנית להדברה מרחבית, משולבת וידידותית לסביבה כנגד עש התפוח המדומה. ביססנו ושיפרנו את הגידול המוני של העש לצורך הפעלת שיטת הזכרים. נבדקו מספר שיטות לקבלת מספר גדול של ביצים פוריות וזחלים בריאים. הגלמים הוקרנו ב-150GY ונבחנה השפעת הקרינה על מספר הביצים ושיעור הביצים החיוניות של זכרים ונקבות, צאצאים של הזכרים המוקרנים. נמצא י שמספר הביצים המוטלות על ידי בנים ובנות של הזכרים המוקרנים לא שונה ממספרם בביקורת, אולם שיעורן של הביצים החיוניות שהוטלו על ידי נקבות שהזדווגו עם בנים לאב מוקרן, נמוך הרבה יותר מאלו של הנקבות בביקורת. נערכו ניסויי שדה מקיפים לבחינת יעילות ההדברה של המזיק בווירוס, בשיטת בלבול הזכרים והשילוב בין שתי השיטות. אולם, גם בשנה זו כמו בקודמתה, גודל אוכלוסיית המזיק במטעי הרימון היה נמוך מאוד ולא נמצאו הבדלים משמעותיים במידת היעילות של שיטות ההדברה השונות. אולם מהשנתיים הראשונות למחקר נראה כי עש התפוח המדומה מתפתח ברימונים בעיקר לקראת סוף העונה, ובערך באותו זמן הוא מתחיל להופיע בהדרים, ושם ונזקו רב, בעיקר בהיותו מזיק הסגר.