חזרה לתוצאות חיפוש

הדברה ביולוגית של SCLEROTIUM ROLFSII SACC. על ידי החיידק SERRATIA MARCESCENS BIZI