חזרה לתוצאות חיפוש

הדברה ביולוגית של קרנפית התמר (ORYCTES SP) התוקפת תמרים ומדשאות בערבה

קרנפיות התמר פוגעות קשה בעצי תמר ומדשאות בערבה. כיום מודברים הדרנים ע"י דיאזינון שהשפעתו על הסביבה רעה. מסקנות והמלצות: השימוש בנגיף ליצירת מחלה אפיזואוטית בקרב אוכלוסיית החיפושיות הקרנפיות נראה מבטיח, שכן הנגיף מועבר בין הפרטים, ואף כי חלק מהפרטים מגלה עמידות למחלה, נראה כי הנגיף מועבר לנקבות ומהן לביצים.