חזרה לתוצאות חיפוש

הדברה ביולוגית של קמחית הסולניים

בעשור האחרון הפכה קמחית הסולניים למזיק קשה בעיקר בחממות פלפל וצמחי תבלין בכל רחבי הארץ. התמודדות אתה היא בעיתית במיוחד בענף הירקות, שם היא מהווה איום מוחשי על כל הישגי ההדברה הידידותית שהושגו בחממות פלפל. הכנימה מהווה בעיה ממשקית קשה בגידולים אחדים, בעיקר בפלפל ובטרגון. מטרות המחקר היו כדלקמן: 1. בחינת הפעילות העונתית של אוכלוסיית הקמחית, 2. ברור טווח פונדקאים המקומיים והשפעת הטמפרטורה והצמחים הפונדקאים על התפתחות הקמחית, 3. ביצוע המהלכים הנדרשים לאקלום אויבים טבעיים של הקמחית בישראל. [...] מסקנות: 1. אוכלוסיית הקמחית הולכת ומתעצמת בישראל, בעיקר בבתי צמיחה. 2. הקמחית אינה פעילה בחורף, אך שורדת היטב גם ללא מזון בתוך הקרקע. 3. קמחית הסולניים אינה נפגעת בטמפרטורות גבוהות (גם בחשיפה ל-40 מעלות למשך שעות). 4. עמידות הנקבות המטילות לתכשירי הדברה ומשך ההשרצה הארוך מחייב מספר יישומים על מנת להבטיח קטילה יעילה של האוכלוסייה. 5. האויב הטבעי A. phenacocci הינו ספציפי לקמחית הסולניים, הוא מותאם להתפתחות בטמפרטורות גבוהות ועל כן גדולים הסיכויים שיוכל לשמש אמצעי הדברה יעיל של הקמחית בחממות באמצעות פיזורי זריעה.