חזרה לתוצאות חיפוש

הדברה ביולוגית של פטריות קרקע פתוגניות לצמחים ע"י PSEUDOMONAS CEPACIA