חזרה לתוצאות חיפוש

הדברה ביולוגית של מחלות מועברות בקרקע על ידי ציפוי בצלים וזרעים ב.TRICHODERMA SPP