חזרה לתוצאות חיפוש

הדברה ביולוגית של זבוב הפירות הים תיכוני בישראל: יבוא וביסוס של אויבים טבעיים

מטרת המחקר – יבוא, אקלום ופיזור צרעות טפיליות לזבוב הפירות הים תיכוני על מנת שיתבססו ויגרמו להורדת אוכלוסיות הזבוב. חשיבות – קיימת מגמה עולמית לאמץ שיטות הדברה ידידותיות לסביבה. הדברה ביולוגית יעילה תאפשר להפחית את אוכלוסיית הזבוב במיוחד במקורות הדגירה שלו ולצמצם את מידת האילוח מהם לאזורים חקלאיים סמוכים. ההדברה הביולוגית משתלבת הן עם משטר הריסוסים הקיים והן עם שיטת ה-SIT. שיטות – יבוא צרעות טפיליות; גידולן במעבדה; פיזורן במוקדי אילוח של הזבוב במטרה לבססן בארץ; לימוד הביולוגיה וההתנהגות שלהן במעבדה ובכלובי רשת.