חזרה לתוצאות חיפוש

הדברה ביולוגית של אקרית העיוותים ותריפס קליפורני באמצעות האקרית הטורפת Amblyseius swirkii

עד אתה אין לאקרית העיוותים אמצעי הדברה ביולוגי בחבילה המסופקת ע"י "ביו-בי", והדברתו בשטחי הפלפל מבוצעת באמצעות כימיקלים ותכשירי גופרית. בעבודה שנערכה בתחנת הניסויים יאיר בעונת הגידול 2006/7 נבחנה התיכנות השימוש באקרית הטורפת סבירסקי, כנגד אקרית העיוותים. כמו כן נבחנה ההשפעה של טורף זה על אוכלוסיית תריפס הפרחים ועל רמת הנזק הנגרם לפירות. נמצא שהאקרית הטורפת הדבירה היטב את אקרית העיוותים, ברמה הדומה לטיפול כימי, כאשר ניתנה במינון של 100 פריטים למ"ר כשבועיים משתילה, בחלקה שהייתה מאולחת באופן טבעי ברמות גבוהות של כנימת עש טבק ואקרית עיוותים. נמצא גם שהאקרית הטורפת הפחיתה את רמת התריפס בשטח, בעיקר בסתיו ותחילת החורף. נצפתה גם ירידה ברמת נזקי תריפס בפרי. אולם, בהמשך, עם הירידה ברמת האקרית הטורפת בחורף, והעלייה ברמות התריפס, הייתה רמת נזק גבוהה בפרי בטיפולים אלו. אקרית זו עשויה לשמש כלי עזר והשלמה לאוריוס להפחתת התריפס בשדה, אולם לא ניתן יהיה להסתמך עליה בלבד.