חזרה לתוצאות חיפוש

הדברה ביולוגית של אקרית החלודה בהדרים באמצעות שימור ותגבור אקריות טורפות

אקרית החלודה הינה מזיק מפתח בהדרים וקיים קושי רב להדברתו. במחקר הנוכחי הראנו שהטורפות E scutalis. ו-degenerans. Iהן המדבירות היעילות ביותר של אקרית החלודה, לכן לדעתנו יש צורך במחקרי המשך על מנת לנסות וליצור את התנאים המיטביים להתבססותן בפרדסים. בראש ובראשונה מחקרים אלו חייבים להתבצע לאורך מספר שנים בחלקות ללא שימוש בחומרי הדברה על מנת לא לפגוע באוכלוסיית האויבים הטבעיים המקומיים והמפוזרים. יש צורך לבחון גידולי כיסוי אחרים שייתכן ויהיו יעילים יותר באספקת האבקה ובמקביל אגרסיביים פחות מבחינת יכולת ההתפשטות שלהם. בנוסף בפיזורי תגבור יש לפתור את אופי האריזה של האקריות הטורפות בכדי שאוכלוסייתן לא תיפגע.