חזרה לתוצאות חיפוש

הדברה ביולוגית על ידי נגיף טבעי (ORYCTES NUDIVIRUS) להדברת קרנפית התמר

קרנפיות התמר (.sp Oryctes) (משפחת הזבליתיים) הן חיפושיות הפוגעות קשה בעצי תמר ומדשאות. דרני החיפושית מכרסמים בשורשים ונוברים בגזע וכך גורמים לתמותת חוטרים, להפחתה ביבול ולעיתים לנפילת עצים בוגרים. בערבה ובבקעת ים המלח קיימות אוכלוסיות ההולכות וגדלות של החיפושית הקרנפית השייכות למין Oryctes agamemnon. הבוגרים מגיחים מהקרקע בחודשים מאי -אוגוסט. לאחר ההזדווגות הנקבות מטילות את הביצים מתחת לכפות, באיזורים של צימוח מואץ, בתחתית גזע העץ לייד צמיחת הייחורים או בחלקו העליון, מקום צמיחת הידות. הזחלים הבוקעים מתפתחים בתוך בעץ, ולאחר שלושה שלבי התפתחות מתגלמים במקום. הזחל הבוגר עשוי להגיע לאורך של כ- 10 ס"מ וקוטר של כ-1 ס"מ. החיפושית הבוגרת, שגודלה כ-3-2 ס"מ, פעילה כ- 3 חודשים ומסוגלת להטיל במהלך חייה כ-30 ביצים. החיפושיות הקרנפיות בערבה מקיימות בשנה דור אחד בלבד. לקרנפיות במינים שונים התנהגות רבייה דומה ומורכבת. לחיפושית Oryctes rhinoceros פרומון התקהלות המשוחרר על ידי הזכר ומושך את שני הזוויגים. קיים שימוש נרחב בפרומון ההתקהלות של הזכר במין זה, בתוספת נדיפי צמחיים וחומרי רקב, במלכודות לניטור האוכלוסייה. הניסיונות להשתמש בפרומון זה להדברת החיפושיות על ידי לכידה המונית לא צלחו, ואף כי חיפושיות משני הזוויגים נתפסו במלכודות לא נראתה פחיתה ברמת הנזק לעצים. ההתנהגות המינית של חיפושיות O. agamemnon שנאספו בערבה נבדקה בכלובים בשנת המחקר החולפת ונמצא כי קיימת משיכה של הזכרים אל הנקבות ממרחק קצר (בכלוב), אך לא נמצאו עדויות חד משמעיות לקיומו של פרומון אגרגטיבי, המשוחרר על ידי הזכר ומושך אליו זכרים ונקבות. הזוג, בניסוי זה, חדר מיד אל תוך האדמה בעודו בהזדווגות. זכרים, אבל לא נקבות, שנמצאו בכלוב נמשכו אל הזוג, ובמקרה אחד נמצאו בתוך האדמה מספר זוגות לאחר שזוג אחד נכנס לאדמה. עם כל זאת, לכידות של בוגרים במלכודות אור ומתחת לפנסים בקיבוץ סמר, מצביעים על יחס זוויגים מוטה לטובת הנקבות. דבר זה מרמז על תעופה מוגברת של הנקבות בהשוואה לזכרים, דבר שבדרך כלל מצביע על תנועה של הנקבות אל הזכרים בתגובה לפרומון זכרי. במסגרת הניסויים בכלובים בשנת המחקר 2007 נשמעו קולות צרצור של זכרים ונקבות שהצביעו על "דיאלוג" בין הפרטים. קולות צרצור ידועים בקרב קרנפיות אחרות אף כי המשמעות התקשורתית שלהם לא נחקרה לעומק והתעוררה השאלה האם יש חשיבות לקולות אלו במסגרת המערכת הזוויגית ואם כן, אם ניתן לנצל תופעה התנהגותית זו להדברת החיפושיות במטע.