חזרה לתוצאות חיפוש

הדברה ביולוגית ומשולבת בפרדסים אורגניים

המכון להדברה ביולוגית ע"ש ישראל כהן פועל כבר עשרות שנים, בעבר במסגרת מועצת ההדרים וכיום במועצת הצמחים. בין משימות המכון: לרכז את פעילות ההדברה של זבובי פירות בפרדסים, ולאקלם בארץ פרוקי רגליים מועילים שהם אויבים טבעיים למזיקי מפתח בפרדס. במסגרת פעילות זו יובאו לישראל מספר חרקים מועילים אותם במגדלים במכון. פרדסים ומטעים אורגניים יכולים להיות עוגן לאקלום של חרקים אלה, על כן נוצר שיתוף פעולה בין מדריכי הארגון וחוקרי המכון, לפזר ולבחון את התבססות מינים מועילים אלה.