חזרה לתוצאות חיפוש

הדברה ביולוגית באמצעות תבדיד PC-RBL של כימשון, פיתיום ו-Clavibacter michiganense בעגבניות

העגבניה הינה צמח חד-שנתי, עשבוני, ממשפחת הסולניים. פרי העגבניה הינו מרכיב חשוב במזונו של האדם והוא נאכל חי או מבושל ומעובד בתעשיית המזון. בתנאי האקלים בישראל ניתן לגדל את העגבניות לאורך כל השנה. את צמחי העגבניה תוקפות מחלות שונות הנגרמות על ידי וירוסים, פטריות וחיידקים, מהחשובות שבהן נמנות הכימשון,ריקבון רך מפיתיום והמחלה הבקטריאלית "מחלת הכיב הבקטריאלי בעגבניה". כיום ההתמודדות עם מחלות אלה היא בעיקרה באמצעות שימוש בחומרי ריסוס מדכאי פטריות ומגוון אמצעים אגרוטכניים כגון השקיה במועדים מסוימים, הרחקת חומר צמחי נגוע, אוורור החממות וכדומה. לאחרונה בוצעו מחקרים שבדקו את האפשרות לפיתוח ממשק יעיל להתמודדות עם המחלות גם באמצעים המתאימים לשיטת גידול אורגנית. חשיבות מחלות אלה הינם חשיבות כלכלית בעיקרה שכן הנזק הנגרם על ידי פטריות וחיידק זה משמעותו השמדה כמעט מוחלטת של הצמחים ו/ או הפרי. ההתמודדות עם מחלות אלה בחקלאות האורגנית הינה משימה קשה עוד יותר, שכן החומרים המאושרים לשימוש אינם יעילים דיים. הדברה ביולוגית של מחלות שונות מהווה אחד הפתרונות המאושרים בחקלאות האורגנית. בעבודה שבוצעה במעבדתנו נמצאה פטרייה אנדופיטית המפרישה חומרים הקוטלים פתוגנים אלה באופן ספציפי. היפותזת העבודה שלנו היא שניתן להשתמש בפטרייה זו להתמודדות והדברת גורמי מחלות אלה. מסקנות והמלצות: יש להמשיך ולבחון את השפעת החומר שבודד וזוהה על צמחים שלמים בחממות ובתי גדילה ובתנאים חצי מסחריים.