חזרה לתוצאות חיפוש

האקולוגיה המיקרוביאלית במצע גידול צמחים לאחר טיפול בחיטוי סולרי ובמדביר ביולוגי, וההשפעות על הצמח