חזרה לתוצאות חיפוש
מצגת

האם שטחים חקלאיים מתאימים להקמה ושיקום בריכות חורף?

מצגת


האם שטחים חקלאיים מתאימים להקמה ושיקום של בריכות חורף?
הבעיה: פגיעה בבריכות חורף כתוצאה מצימצום שטחים פתוחים, ירידה של מעל 90% בשטח בתי הגידול הלחים במרכז ודרום מישור החוף ב- 150 השנים האחרונות.
פתרון חלופי – הקמה ושיקום של בריכות חורף מלאכותיות
המגבלה – מציאת שטחים מתאימים: הרכב הקרקע, כמות מספקת של נגר חורפי (הידרופריודה), איכות מים התומכת בעושר ביולוגי אופיני, היתכנות סטטוטורית.
קיימות בריכות חורף בשטחים חקלאיים או חקלאיים למחצה אך מידת התאמתם לא נבחנה. ההזדמנות למחקר: זמינות של שטח חקלאי לא מנוצל במרחב חקלאי פעיל, הקצאה של שטח חקלאי לא מנוצל להקמה של פארק טבע קהילתי לשקום צמחיית השרון וחפירת בריכת חורף.