חזרה לתוצאות חיפוש

דיכוי מחלות צמחים ע"י קומפוסט בוצה: בחינה משולבת של יחסי הגומלין בין תכונות כימיות והתפתחות אוכלוסיות מיקרוביאליות

הבוצה היא תוצר לוואי של תהליך טיהור השפכים. קומפוסטציה של בוצת שפכים הופכת את הבוצה ממפגע סביבתי לתוצר בעל ערך כלכלי וחקלאי. תהליך הכנת הקומפוסט כולל שמירה על תנאי לחות ואוורור מיטביים עבור התהליך. תנאים אלו מושגים באמצעות היפוכים של ערמת הקומפוסט. במשך הזמן חומר אורגני מפורק על ידי מיקרואורגניזמים שונים בערמת הקומפוסט חלקו עובר מינרליזציה מלאה לפחמן דו-חמצני ומים וחלקו משמש לבניית הביומסה בערמת הקומפוסט. פירוק החומר האורגני הזמין מלווה בעלייה של הטמפרטורה עד ל- 70 מ"צ ונקרא 'השלב התרמופילי'. לאחר מכן חלה ירידה בטמפרטורה ופירוק חומר אורגני פחות זמין נמשך ונקרא 'השלב המזופילי'. כאשר מתייצבת טמפרטורת הערמה והיפוכים אינם גוררים עלייה בטמפרטורה הקומפוסט מוכן לשימוש. קומפוסט בשל מוסיף לקרקע חומרי מזון ומשפר את יכולות ספיחת המים והאוורור של הקרקע. לקומפוסט בשל יכולת לדכא מחלות צמחים שוכנות קרקע בצורה טובה. דיכוי זה מושג + משילוב מספר גורמים וביניהם רמת החומציות המעט בסיסית, שחרור יון אמון, NH4 , ומיקרואורגניזמים אנטגוניסטים הנמצאים בקומפוסט. בעבודה זו נבחנו יחסי הגומלין בין אוכלוסיות הפטריות בקומפוסט לבין נביטת קישיונות של הפתוגן rolfsii Sclerotium במגוון טיפולים.