חזרה לתוצאות חיפוש

דיג בכנרת: ניהול כלכלי אקולוגי הנשען על מארג המזון המקומי

תקציר מתוך חוברת התקצירים של הועידה השנתית למדע ולסביבה במרכז הבינתחומי הרצליה - 2017