חזרה לתוצאות חיפוש

גורמי ממשק חקלאי וסביבה המשפיעים על פליטות גזי חממה מהקרקע בחקלאות אורגנית

בחקלאות אורגנית יישום קומפוסט משמש לטיוב הקרקע ולהזנת הצמח, אך ממשק זה עלול להגביר את פליטת גזי החממה. מטרות המחקר: בחינת השפעת הממשק החקלאי על פליטת גזי החממה מחקלאות אורגנית בהשוואה לקונבנציונאלית בקרקעות ואזורי אקלים שונים בארץ. כימות קבוע הפחמן לקרקע ותרומת המקורות השונים לפליטת הפחמן. [...] מסקנות והמלצות: פליטות הגזים CO2 ו-N2O גבוהות מזבל (האורגניקום) מאשר מקומפוסט ויישום דשן חנקני בבסיס מוביל לפליטה גבוהה יחסית של N2O אולם בכל הניסויים הפליטות המירביות היו קטנות בסדר גודל מהערך %1 שנקבע ע"י הפאנל הבין לאומי לשינוי אקלים (IPCC).