חזרה לתוצאות חיפוש

בתי גידול חלופיים בשימוש אויבים טבעיים בסביבה החקלאית של צפון הנגב

מצגת שהוצגה ביום העיון ה-9 של נקודת ח"ן בנושא בתי גידול חלופיים בשימוש אויבים טבעיים בסביבה החקלאית של צפון הנגב