חזרה לתוצאות חיפוש

בין חקלאות משמרת לבין הביקוש למזון צמחי עבור מעלי גירה בישראל

תקציר מתוך חוברת התקצירים של הועידה השנתית למדע ולסביבה במרכז הבינתחומי הרצליה - 2017