חזרה לתוצאות חיפוש

בחינת תרומתן של דבורי דבש ודבורי בר להאבקת גידולים חקלאיים וצמחי בר

דבורים חיוניות להאבקה של מספר גדול של גידולים חקלאיים וצמחי בר. החקלאות המודרנית מסתמכת על מספר קטן של מאביקים בגידול מסחרי (בעיקר דבורי דבש ובומבוס), אף על פי שמחקרים הראו כי לדבורי בר פוטנציאל האבקה משמעותי. נוסף על כך, צמחי חקלאות וצמחי בר מסוימים לא מואבקים ביעילות על ידי דבורי דבש, וזקוקים למאביק אחר כדי להתרבות. התבססות על האבקת דבורים בגידול מסחרי היא בעייתית בשל עלויות כלכליות גבוהות לחקלאי, ירידה משמעותית באוכלוסיית דבורי הדבש בעולם ובישראל ונזק אקולוגי פוטנציאלי בהחדרת מאביקים זרים לחברות דבורי הבר המקומיות. לאור החשש הגובר ממחסור בשירותי האבקה לגידולים מסוימים, גוברת ההתעניינות בעולם בפוטנציאל של אוכלוסיות טבעיות של דבורי בר לספק "רשת ביטחון" להאבקת גידולים. עם זאת, מעט ידוע על פוטנציאל ההאבקה של אוכלוסיות דבורי הבר בישראל ועל ההשפעה של הממשק החקלאי והשטחים הפתוחים בהיקף החקלאות על אוכלוסיותיהן. במחקרים שבוצעו בשפלת יהודה ובערבה התיכונה נמצאו חברות דבורי בר גדולות ומגוונות בשטחים הפתוחים הסמוכים לשטחי החקלאות. עם זאת, מידת פעילותן של הדבורים בשדות החקלאיים עצמם הושפעה במידה רבה מאופי הממשק החקלאי (מסורתי לעומת אינטנסיבי), מהמרחק מהשטחים החקלאיים ומהיקף השטחים הפתוחים בסביבת השדות. לדבורי בר פוטנציאל משמעותי לספק שירותי האבקה לחקלאות בישראל הן באזורים מדבריים הן באזורים ים תיכוניים, אולם בצוּרת הממשק האינטנסיבית הנוכחית תרומתן של דבורי הבר להאבקת גידולים, בעיקר באזורים מדבריים, מוגבלת. עוד נמצא כי דבורי הדבש מסוגלות להאביק ביעילות רק חלק מפרחי הבר באזורים מדבריים, בעוד שהאבקתם של פרחים בעלי מבנה מורכב דורשת התמחות התנהגותית שקיימת אצל מיני הבר בלבד. לכן, בעוד שדבורי הדבש המסחריות הן מבקר מרכזי בפרחי בר במערכות מדבריות, במיוחד בשטחים הסמוכים לחקלאות, תרומתן להאבקת פרחי הבר משתנה רבות בין הצמחים, ועשויה להיות זניחה לעומת תרומתן של דבורי הבר. פאונת דבורי הבר מספקת, אם כן, שירותי האבקה חיוניים למינים רבים של צמחי בר בשטחים מדבריים.