חזרה לתוצאות חיפוש

בחינת טיפולים למניעה ותיקון הנזק מהשקיה בקולחים במטעים בקרקעות כבדות

מטרת המחקר הכללית הינה מציאת מענה לתופעת הפגיעה במטעים המושקים בקולחים בקרקעות כבדות. [...] המסקנה מממצאי בדיקת ריכוז המינרלים בעץ היא שאבוקדו נמנה על המינים שמסוגלים למנוע הגעת יוני נתרן לעלים יתכן שע"י דחיקת נתרן מהשורש בחזרה לקרקע אך גם ע"י מידור הנתרן ברקמות השורש והגזע. במהלך השנה הראשונה של הפעלת הטיפולים במיזם לא נמצאו הבדלים בפוטנציאל המים בעץ וגם לא ביבול (משקל הפרי, מספר הפירות ומשקל פרי ממוצע).