מצגת – ארץ תעלות המים – ניתוח אקולוגי ונופי של תעלות הניקוז בעמק החולה הצפוני


אפריל 3, 2018 מצגת – ארץ תעלות המים – ניתוח אקולוגי ונופי של תעלות הניקוז בעמק החולה הצפוני

מצגת - ארץ תעלות המים - ניתוח אקולוגי ונופי של תעלות הניקוז בעמק החולה הצפוני