חזרה לתוצאות חיפוש

איתור צמחים היכולים לשמש כצמחי מלכודת למזיקים בגידולים אורגניים – כנימת עלה הדלועים כמודל

אחד ממזיקי המפתח בגידולים אורגניים רבים בארץ ובעולם היא כנימת עלה הדלועים. כנימת עלה הדלועים היא רב פונדקאית ביותר. סף הסבילות לכנימת עלה הדלועים בגידולים אורגניים נמוך וההוצאות על הדברתה גבוהות במיוחד, ולכן חשוב מאוד למצוא אמצעים אלטרנטיביים להדברתה. פתרון חלופי אפשרי הוא השימוש בצמחי מלכודת. [...] למרות שבמחקר זה הראינו כי לכנימת עלה הדלועים קצב תנועה המאפשר מעבר בין צמחים, לא נראה מעבר של הכנימה במהלך ימי הניסוי (11 ימים) מהצמח עליו התיישבה לצמח המלכודת. מכאן שהבחירה נעשית בתחילה ולאחריה אין מעבר אקטיבי בין הצמחים במידה ולכנימה יכולת התבססות על הצמח.