אורן ירושלים משתלט או משתלב בנופי הצומח הטבעים – אפרת שפר – 2009


נובמבר 27, 2017 אורן ירושלים משתלט או משתלב בנופי הצומח הטבעים – אפרת שפר – 2009

אורן ירושלים משתלט או משתלב בנופי הצומח הטבעים - אפרת שפר - 2009