יום העיון השנתי של נקודת ח"ן 2020


אוקטובר 27, 2020 יום העיון השנתי של נקודת ח"ן 2020

 

הקלטת יום העיון זמינה לצפייה בשני חלקים כאן: