לא רק חיטה: עצמאות תזונתית בישראל – הכתבה המלאה!

צוות נקודת ח"ן
פברואר 3, 2019 לא רק חיטה: עצמאות תזונתית בישראל – הכתבה המלאה!

שמחים לשתף שמחקרם של ד"ר גדעון טופורוב וד"ר צפריר גרינהוט, אשר הוצג ביום העיון האחרון של נקודת ח"ן, זוכה לתפוצה רחבה במדיה. לאחר שפורסם כמאמר במסגרת הגיליון האחרון של כתב העת של האגודה "אקולוגיה וסביבה", פורסמה כתבה מקיפה ב"מקור ראשון" הסוקרת את המחקר החשוב. בכתבה, בנוסף למסקנות המחקר מרואינת ד"ר חגית אולנובסקי, עמיתת תכנית ממש"ק לשעבר ומומחית לניהול אתגרי בריאות וסביבה, וכן ד"ר משה טרדימן, מומחה לביטחון סביבתי ולאיכות סביבה בעולם הערבי והמוסלמי. מוזמנים לקרוא את הכתבה וללמוד על האפשרות של ישראל לזכות בעצמאות תזונתית!

 

 

Photo by Gaelle Marcel on Unsplash