הרשמה ליום העיון השנתי המקוון של נקודת ח"ן 2020​

ההרשמה מאפשרת השתתפות בשני ימי הכנס