חזרה לתוצאות חיפוש
דו״ח | הרצאה | מצגת | סרטון | פרסומים

חקלאות תומכת סביבה בשטח המועצה האזורית יואב

דוח מסכם למחקר, תקציר, סרטון ומצגת


המועצה האזורית יואב שוכנת בשפלת יהודה הדרומית ומשתרעת על שטח של כ- 701,111 דונמים. 30% מתוך שטח המועצה משמשים לחקלאות וכ- 72% מהשטח הינם יערות, ואדיות ושטחי בור אחרים. שילוב זה בין שטחי חקלאות רבים בסמוך ובצמוד לשטחי בור רבים אשר מכילים בתוכם ערכיות אקולוגית ומגוון ביולוגי גבוהים ביותר, מטילים על המועצה והחקלאים אחריות לשמירה ולהגנה על המערכת הביולוגית. אחד ההיבטים של אחריות זו הינה תוכנית לניהול חקלאי של המרחב תוך הטמעה ושימוש בכלים של חקלאות ידידותית לסביבה.
במהלך שנת 2017 התחלנו ביחד עם ראשת המועצה, ד"ר מטי צרפתי הרכבי, ועם חקלאים ותושבי המועצה, בתהליך שמטרתו לבנות ארגז כלים אופרטיבי על בסיס הפעילות החקלאית בשטח וזאת בכדי לעזור למועצה האזורית לקדם תהליכי ממשק חקלאי אקולוגי. בכדי לעמוד ביעד זה הקמנו ועדת היגוי רחבה. מתוך ועדת היגוי זו בחרנו והקמנו ועדה מקצועית מצומצמת אשר פיתחה את מתודולוגיות העבודה וקדמה את תהליך העבודה לאורך השנה כולה.
תהליך העבודה כלל שני שלבים מרכזים: א. אפיון של המערכת האקולוגית; ב. אפיון של המערכת החקלאית. אפיון המערכת האקולוגית בוצע באמצעות ניתוח וסינתזה של מידע אקולוגי רב אשר נאסף במהלך השנים במחקרים מדעיים שונים, בסקרי שדה, באמצעות פקחי רט"ג ועוד. אפיון המערכת החקלאית בוצע באמצעות סיורים שנערכו בישובים השונים ובאמצעות שאלונים אשר הופנו לרכזי הגד"ש, מנהלי מטעים ועובדים חקלאיים נוספים.
על בסיס המידע שהצטבר ניסחנו שורה של המלצות למועצה האזורית יואב בדרך להפיכתה למועצה אזורית המעודדת חקלאות ידידותית לסביבה. המלצות אלו משתלבות עם גישות רחבות יותר, כלל ארציות, לחקלאות ידידותית לסביבה כפי שנוסחו ונכתבו על יד משרד החקלאות.