חוברת עיון – שילוב שיקולי המגוון הביולוגי בתהליכי קבלת החלטות במגזר הציבורי


April 4, 2018 חוברת עיון – שילוב שיקולי המגוון הביולוגי בתהליכי קבלת החלטות במגזר הציבורי

חוברת עיון - שילוב שיקולי המגוון הביולוגי בתהליכי קבלת החלטות במגזר הציבורי