האם שטחים חקלאיים מתאימים להקמה ושיקום בריכות חורף – 2012


نوفمبر 17, 2017 האם שטחים חקלאיים מתאימים להקמה ושיקום בריכות חורף – 2012

האם שטחים חקלאיים מתאימים להקמה ושיקום בריכות חורף - 2012