Save The Date!

צוות נקודת ח"ן
ספטמבר 6, 2018 Save The Date!

שלום לכולם
אנחנו שמחים להזמין אתכם ואתכן ליום העיון הקרוב של נקודת ח"ן!
בתקופה הקרובה נעלה את התכנית המלאה, אולם בינתיים חשוב לנו שתשריינו את התאריך ביומנים.
מחכים לפגוש אתכם ואתכן כבכל שנה
צוות נקודת ח"ן