יום העיון השנתי הראשון – 2001


11/15/2001

רשימת המחקרים – 2001

1. הקצאה אופטימאלית של גידולים חקלאיים ויערנים עבור השטחים הפתוחים
פרופ' נאוה חרובי ,ד"ר ישי ספרים, גב' שרית שלהבת – מינהל המחקר החקלאי, מכון וולקני, בית דגן

2. תיירות חקלאית
מר אילן בן יוסף , גב' עליזה רפפורט – נוף ש.

3. פיתוח מערכת נוף כלכלית באמצעות צמחי תבלין ודבש
פרופ' אלי פוטיבסקי – מינהל המחקר החקלאי, מכון וולקני, בית דגן

4. הערך הכלכלי של סוגי נוף חקלאי
גב' אושרת שמש עדני, ד"ר עליזה פליישר ופרופ' יעקב צור

5. חקלאות נופית בישראל – האיכויות החזותיות של הנוף החקלאי בישראל – חלק א'
מר מוטי קפלן וד"ר נורית ליסובסקי

6. דינאמיקה נוף בתת סירה קוצנית
גב' אורנע רייזמן – ברמן ופרופ' משה שחק

7. עמדתם של תושבי חוף הכרמל כלפי הנוף החקלאי באזורם
גב' רוני ברו זקס


תכנים