יום העיון השנתי ה-13 של נקודת ח"ן – 2015


10/27/2015

יום העיון ה-13 של נקודת ח"ן

8:30 – התכנסות

מושב ראשון: סקירות

09:00 – רן לוי: דברי פתיחה והצגת פרסום נקודת ח"ן אודות תורת ניהול המרעה בישראל

09:30 – פרופ' ויליאם סאת'רלנד (William Sutherland), אוניברסיטת קיימברידג': Making Decisions about Environmanetal Issues

10:00 – ד"ר לין דיקס (Lynn Dicks), אוניברסיטת קיימברידג': Evidence-based Decision Support Tools: an Example for Agriculture

10:30 – פרופ' יוחאי כרמל, הטכניון, פרופ' עמוס בוסקילה, אוניברסיטת בן גוריון: תקצירי שמירת טבע בישראל

11:00 – פרופ' אופירה אילון, אוניברסיטת חיפה ומוסד שמואל נאמן: לקראת פיתוח חקלאות ימית בת קיימא בישראל

11:30 –עו"ד אסף רוזנבלום, אדם טבע ודין: פחת ועודפי ירקות ופירות צמצומם – והכוונתם לשימושים נוספים

12:00 – ד“ר יותם לוריא וליעד אורתר, אוניברסיטת בן גוריון, לירון מעוז, בית הספר ללימודי סביבה ע"ש פורטר, אוניברסיטת תל אביב: מודל ניהולי לרשות עירונית המקדמת חקלאות בתחומה

12:30-13:15 – ארוחת צהריים קלה

מושב שני: מחקרי נקודת ח"ן

13:15 – פרופ' עירית כהן, ד"ר רועי אגוזי וד"ר צעירה מרואני, אוניברסיטת בר אילן: פיתוח מודל ניהול אגני משולב בהדגמה על אגן נחל פולג

13:45 – ד“ר אריק רוזנפלד, ד“ר תמר קיסר ואלון רוטשילד, אוניברסיטת חיפה והחברה להגנת הטבע, מיכל אקרמן, יקב תבור: פיילוט לקידום כרמים תומכי מגוון ביולוגי בישראל

14:15 – ד"ר ארנון בן ישראל, מכללת קיי: לקראת חקלאות בת-קיימא: תפיסות ועמדות ביחס לחקלאות במרחב הכפרי המשתנה של צפון הנגב

14:45 – ד"ר שלמה שריג, מרכז מו"פ קטיף, ד"ר ויקטוריה סורוקר, מכון וולקני: ניטור הזליגה של חומרי הדברה משדות חקלאיים לאזורים טבעיים שכנים

15:15 – ד"ר אלון לוטן, מרחב ביוספרי רמת מנשה והמארג: בחירה ומיפוי של שרותי מערכת אקולוגית במרחב הביוספרי רמת מנשה בשיתוף ציבור התושבים

15:45 – דברי סיכום


תכנים