יום העיון השנתי העשירי של נקודת ח"ן – 2012


10/16/2012

יום העיון העשירי של נקודת ח"ן כלל את המחקרים הבאים:

1. שטחים חקלאיים כמערכות תומכות מגוון ביולוגי באיים טבעיים
פרופ' עמוס בוסקילה וגיא רותם

2. השפעת החקלאות הימית על השונות הגנטית של אוכלוסיות טבעיות: דגי דניס בים התיכון ובים סוף כמודל
ד"ר ירון טיקוצינסקי, פרופ' יוני זוהר, ד"ר דני גולני ומרינה פרילינג

3. בתי גידול חלופיים בשימוש אויבים טבעיים בסביבה החקלאית של צפון הנגב
פרופ' יעל לובין, דר' פיליס ווינטראוב, דר' איתי אופטובסקי

4. שימוש ברעיית בקר ככלי ממשקי לניהול בר-קיימא של שטחי החורש הטבעי באזורינו
ד"ר זלמן הנקין, איריס שינבאום, פרופ' חיים קיגל ויהודה יהודה

5. עיבודים מקיימים של כרמי זיתים בגליל המערבי: בחינת פרמטרים כלכליים, חברתיים ואקולוגיים
ד"ר אמיר פרלברג, ד"ר לירון אמדור, אורי רמון, אורי ערד, מימי רון, ד"ר דבורה שיצר, ד"ר מאזן עלי, עודד שלמון, יונס מורירה, ד"ר חוסיין טרביה, ד"ר שלמה קימחי, דותן רותם

6. האם שטחים חקלאיים מתאימים להקמה ושיקום בריכות חורף?
ליאב שלם, אביטל גזית, יובל ספיר


תכנים