חזרה לתוצאות חיפוש
מצגת

Agrobiodiversity and Ecosystem Services – 2009

מצגת


הרצאתו של צ'ארלס פרינגס (Charles Perrings) על אגרו-מגוון ביולוגי ושירותי מערכות אקולוגיות (Agrobiodiversity and Ecosystem Services) ביום העיון ה-7 של נקודת ח"ן, 2009