חזרה לתוצאות חיפוש

 קשירה, התפלגות ומעברים של יסודות קורט מזהמים בקרקעות אזורים יבשים המטופלות בשפכין ופסולות