חזרה לתוצאות חיפוש

מנגנון דיכוי הפטריה הפתוגנית Fusarium oxysporum f. sp. melonis ע"י קומפוסט