חזרה לתוצאות חיפוש

לימוד מנגנוני הדברה אפשריים המשתתפים בהדברת מחלת העובש האפור על ידי התבדיד Botry, על ידי תבדיד 39Trichoderma harzianum T.