חזרה לתוצאות חיפוש

חקלאות ואקולוגיה – איך ילכו השתיים יחדיו? מבט מעשי על אגרו-אקולוגיה בעולם ובישראל

המהפכה הירוקה בחקלאות עזרה באספקת מזון לאוכלוסיית העולם שהלכה וגדלה בקצב מואץ ב-70 השנים האחרונות. מחיר ההצלחה היה, לא אחת, פגיעות שונות בסביבה ובטבע. מזה כ- 20 שנה מתנהל דיון במסגרות שונות, אקדמיות ואחרות, כיצד ניתן להמשיך לייצר תוצרת חקלאית בכמות ובאיכות הנדרשות על-ידי אוכלוסיית העולם תוך הקטנת הבעיות הסביבתיות. זו למעשה מטרתה של האגרו-אקולוגיה. לרצון הזה שותפים חקלאים רבים, אנשי מחקר והדרכה, גורמי ממשל שונים והציבור הרחב. ועדיין שינוי חשוב זה לא קורה. ספר זה דן באפשרויות המעשיות להחליף פעולות של החקלאות השגורה (קונבנציונלית) בפרקטיקות אגרו-אקולוגיות; מביא ממצאים מהעולם ומישראל; משלב מבט מקצועי-מחקרי עם ממדים נוספים – נקודת המבט של החקלאי ושל המערכת האדמיניסטרטיבית-אסדרתית המלווה את החקלאות. הספר נשען על עשרות מיזמים של תוכנית נקודת ח"ן, מיסודה של יד הנדיב שפועלת בישראל מזה 20 שנה, ועל הניסיון המצטבר של האגף לאגרו-אקולוגיה של משרד החקלאות. פרופ' אבי פרבולוצקי הוא חוקר במחלקה למשאבי טבע במִנהל המחקר החקלאי – מכון וולקני. מהחלוצים של המחקר היישומי האגרו-אקולוגי בישראל. ספר בעריכתו – "על צומח, בעלי חיים ואנשים: תורת ניהול המרעה בישראל" – יצא גם הוא בתמיכת תוכנית נקודת ח"ן.