חזרה לתוצאות חיפוש

חיטוי ירקות עלה מוכנים לאכילה: שיפור בטיחות מיקרוביולוגית, כושר השתמרות, ערך תזונתי והפחתת זיהום הסביבה

ירקות עלה מוכנים לאכילה היוו מקור זיהום במספר התפרצויות מחלות. על מנת לשפר את בטיחות המזון, נדרשת שיטת חיטוי יעילה אשר לא פוגעת באיכות התוצרת, כושר השתמרותה וערכה התזונתי ולא מזהמת את הסביבה בתוצרי לוואי רעילים. מטרת המחקר הייתה פיתוח שיטה מיטבית לחיטוי ירקות עלה מוכנים לאכילה אשר תשמור על בטיחות מיקרוביולוגית של המוצרים מבלי לפגוע באיכותם, כושר השתמרותם וערכם התזונתי ותפחית זיהום הסביבה בתוצרי לוואי רעילים. מסקנות והמלצות: הטיפול בכלוריט הנתרן החומצי הוא שיטת חיטוי מבטיחה לעלי תרד וירקות עלה דומים אשר עולה ביעילותה על הטיפול הסטנדרטי בהיפוכלוריט הנתרן מבלי לפגוע בהשתמרות ובאיכות התוצרת, בערכה התזונתי ובלי הצטברות תוצרי לוואי (טריהלומתנים) במי השטיפה.