חזרה לתוצאות חיפוש
פרסומים

חוברת יום העיון 2011


בחוברת מופיעים תקצירי הפרויקטים הבאים:

היגור זאב עם כבש? יחסי גומלין בין רעיית בקר, שרפה וקיימוּת של המערכת הרב-תפקודית – יער פארק אלון התבור.
שותפים למחקר: אורנע רייזמן-ברמן, זלמן הנקין, דידי קפלן.
הערכה ותכנון של מסדרונות אקולוגים על בסיס ניתוח מערכתי של מדדים סביבתיים והערכת דגמים של מגוון מינים.
איריס ברנשטיין
השפעת דבורי דבש המגיעות מהחקלאות על דבורי הבר ומיני הצומח המקומיים בערבה.
אריאלה גוטליב
השפעתה של פריחת בר בשולי שטחים חקלאיים על דגמי מגוון ועל פעילות האבקה של דבורי דבש ודבורי בר.
שותפים למחקר: אדיר גולן, יעל מנדליק
שטחים חקלאיים כתשתית לתפוצת אורגניזמים.
שותפים למחקר: עמית דולב, אורית סקוטלסקי, רועי פדרמן ויוחאי כרמל
חקלאות אינטנסיבית ושמירה על מגוון מינים של זוחלים ודו חיים: האם וכיצד ניתן לשלב בין השניים?
שותפים למחקר: אד נוף, יהל פורת ודותן רותם
מאזן שטחים פתוחים- כלי מוצע למקבלי החלטות מקרה בוחן של תרומת השטחים לקיום דבורי הדבש במועצה האזורית חוף אשקלון.
שותפים למחקר: שאול צבן, גילי חכימה-קוניאק