חזרה לתוצאות חיפוש

השפעה של יישום קומפוסט על התבטאות מחלת צהבון בגפני יין – 2005

מחלות צהבון פוגעות בגפנים במספר גדול של אזורי גידול בעולם וגם בישראל, בעיקר בצפון (גליל וגולן). אין דרך לרפא גפנים מהמחלה, הנגרמת ע"י חיידק שהוא פרזיט אובליגטורי החי בתוך תאי הגפנים. הקטנת הנזק בכרמים בעולם מבוססת על הדברת החרק המפיץ את המחלה (מין שונה במקומות שונים) או על חיזוק הגפנים, דבר שככל הנראה לא מרפא את הגפנים, אך מפחית את התבטאות התסמינים. בחלקות שונות בגולן בהן יושם קומפוסט נראה ששיעור הגפנים הנגועות פוחת. בניסוי מסודר שנערך בזן מרלו באלוני הבשן היתה הפחתה מובהקת בגפנים הסימפטומטיות בעקבות יישום קומפוסט.