חזרה לתוצאות חיפוש

הדברה ביולוגית של אקריות צמחוניות ע"י הפטריות Acaromyces ingoldii ,Meria arogovae ו-Meira geulakonigii. טווח הפונדקאים ומגוון הפעולה