חזרה לתוצאות חיפוש

בחינת שימוש בזבל עופות להדברת נמטודות עפצים ונמטודות חופשיות בפלפל ועגבניה

בשנים האחרונות, בשל ההפסקה בשימוש בחיטוי קרקע במתיל ברומיד, חלה עלייה במספר שטחי גידול הפלפל הנגועים בנמטודות בערבה. [...] אנו נמשיך ונבדוק את יעילות זבל הפטמים בחלקה נגועה בנמטודות בתחנת זוהר על עגבניה ובחלקה נגועה בנמטודות עפצים בתחנת יאיר על פלפל.