חזרה לתוצאות חיפוש
דו״ח | מצגת

אזורים חקלאיים בשירות הפרפרים

דוח מסכם, מצגת


אזורים חקלאיים בשירות הפרפרים: שימור המגוון הביולוגי בשטחים פתוחים לאורך הגרדיאנט האקלימי בישראל.