מי אנחנו?

תכנית נקודת ח"ן נוסדה על ידי יד הנדיב בשנת 1999 ופועלת כמיזם משותף עם האגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה משנת 2017. התכנית פועלת כמסגרת לקידום פרויקטים מגוונים בתפר שבין חקלאות לאקולוגיה ותפיסה סביבתית רחבה. התכנית שמה לה למטרה לבנות תשתית ידע מקצועי בין-תחומי, בנושא החקלאות הנופית הרב-תפקידית בישראל, מתוך הנחת היסוד כי חקלאות המנוהלת באופן מושכל יכולה לספק תוצרי מזון נחוצים, להוות מקור חשוב לפרנסה, לשמור על הסביבה, ולשמר תרבות ומורשת אנושיים.

תכנית נקודת ח"ן מהווה הזדמנות למפגש, לימוד ודיון עבור חוקרים מתחומי החקלאות, הביולוגיה ולימודי הסביבה; חקלאים, פעילים של ארגונים לשמירה על הסביבה וקובעי מדיניות בתחומי החקלאות, הסביבה והתכנון. הפרויקטים המקודמים באמצעות המסגרת של נקודת ח"ן – כולל פעילויותיה להפצת הידע המצטבר באמצעות ימי עיון ופרסומים – מבקשים ליצור תשתית עיונית ומעשית אשר תתרום ליצירת שפה משותפת בין התחומים ותזמן רב שיח המבוסס על ידע בין בעלי העניין בתחומי החקלאות.

מה אנחנו עושים?